پانصد و شصت و دو!

همه چیز از دو چمدان شروع شد.

 مادرم با دو چمدان پر از گوشواره، گردنبند، و دستبندهای مختلف به هلند آمد. اتاقی در خوابگاه پرستاران گرفت و بعنوان پرستار شروع به کار کرد. چمدان‌هایش را زیر تختخوابش قایم کرده بود. از نظر هندی‌ها بهترین محل برای قایم کردن وسایل قیمتی و با ارزش، زیر تختخواب است.

یک بار مادرم به من گفت: دزد‌ها هیچوقت زیر تختخواب را نگاه نمی‌کنند. و پدرم به دنبالش در گوشم زمزمه کرد: چون در هندوستان کسی تختخواب ندارد .

مادر فلفلی من .... ارنست فان دراکواست

/ 0 نظر / 21 بازدید